22 April 2014 10:11:20
Ditulis oleh Admin

Keagamaan

NAMA ALAMAT RT/RW PENGASUH, PIMPINAN/TAKMIR
TPA    
a. TPA Hidayaturrahman RT.02/04 Roji’Amanu
b. TPA Baitul makmur RT 02/09 Gunawan
c. TPA At-Taqwa RT.01/12 Nanang Mujiono
d. TPA AL Muttaqin RT 01/16 Siti Arifah
e. TPA Ihya ‘Ulumuddin RT 02/22 Syarifan Ahmad
f. TPA Darul Ulum RT 01/22 Trimaf suci
g. TPA Sabililah RT 01/24 Syarifan ahmad
h. TPA Baiturrahim RT. 01/25 Syarifan ahmad
i.  TPA Albarokah RT 01/27 Lamin
j  TPA AL Asy ari RT 03/30 Syarifuddin
k. TPA Al Khanif RT 02/34 Dasirin
l. TPA Kepoh reto RT. 01/37 T.Pramono
Masjid     
1.Hidayaturrahman RT 02/04 Shonhaji,SHI.
2.AD-Dakwah RT 03/08 Fathuddin Mukri
3.Baitul Makmur RT 02/09 Barno
4.At-Taqwa RT 01/11 Lik Surito
5.Sabilillah RT 01/24 Wasrip
6.Baiturrahim RT 01/25 Ahmad masidin
7.Al Barokah RT  01/27 Lamin
8.Baiturrahman TLOGOPULE Muhtarom
9.Roudhatul Jannah TERANG ASEM/ MOJOKOPEK A.Syarifuddin
Mushola    
1.Al Hidayah RW 01 Sudjono
2.Arrahman RT 01/02 Lilik Muyanto
3.Nurul Huda RT 02/02 Lik Sutarno
4.Almuttaqin RT 02/03 Sutrisno
5.Rahmatullah RT 01/03 Mubin
6.Nurul Hidayah RT 02/07 Tugiono
7.Panji Karomah RT 02/06 Darkup
8.Tanalul Hidayah RT 03/07 Supriyadi
9.      Baiturrahman RT 02/05 Arif Zubaidi
10.  Arrahman RT 01/09 Prapdan
11.  Mizanul Khoir RT 03/ RW 11 Rusmito
12. Baitussalam RT 01/10 Ismun 
13. Mbunder RT 03/13 Sukiman 
14. Baitul Iman RT 01/ 13 M.yasir
15. Al fatah RT 01/ 14 M.Sulik  
16. Al Muttaqin RT 01/15 Hasim 
17. Bahrul Ulum RT 02/15 Sumaji 
18. Baitul  Mualaf RT 01/16 Alfani 
19. Hidayatul Muttaqin RT 01/16 Ramisan 
20. Sabilul Jannnah RT 01/19 Surono 
21. Hidayatul Muslimin RT 3/21 Sumber 
22. Baitutrrahman RT 01/22 Syarifan Ahmad 
23. Raodlatul Jannah RT 01/24 Trimaf  suci 
24. Al-Hidayah RT 0124 Darsam 
25. Al-Ikhlas RT 02/25 Kastur
26. Darussalam RW  25 Warsidin 
27. Al-Muhyidin RT 01/ 25 Madig 
28. Miftahul  Huda RW 26 Pasino 
29. Nurul hidayah MOJOKOPEK  Sarmin 
30. Al-Hidayah RANDU POKAK  Ali 
31. Baitus Sholihin RT 02/28 Moh.Taslim 
32. Al-Ikhlas RANDU POKAK. Waris 
33. Al-Ulfah MOJOKOPEK Warsito 
34. Baitul Muhlisin TLOGO PULE  Tajat 
35. Nurul Huda RT 01/31  M..Sudarno 
36. Baitussalam RT 01/35  Kasmadi 
37. NurHidayah RT 03/35 Dasim 
38. Kepoh reto TLOGO PULE  T.Pramono
39. Fathul Qulub RT 01/35  Ramto 
40. Baiturahim GOWAH  Damar 
        41. Hidayaturrahman  TLOGO PULE  Sagik 
42. Gereja RW 16  ( Jarum )  Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus